Her er RKV-grepene

Publisert 06.10.2015

I Statsbyggs anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om byformprinsipper for nytt regjeringskvartal, RKV, er Høyblokken den høyeste bygningen.

Anbefalingen bygger på gode ideer fra parallelloppdragene, drøftinger i evalueringskomiteens rapport og andre innspill. Dette skal nå behandles av departement og politikere før forslag til reguleringsplan legges fram våren 2016

Her er de viktigste grepene Statsbygg gjør i sin anbefaling:

 • Hovedvekt av bebyggelse mellom Møllergata og Grubbegata.
 • Konsentrert bebyggelse med variert volumoppbygging og med moderate høyder, 24-48 m. Høyblokken (56 m) er høyeste bygning.
 • Et byggeområde etableres (felt A) mellom H-blokken og Deichmanske bibliotek.
 • Det legges til grunn 23 m² BTA per ansatt. Dette er lavere enn de 25 m² BTA som ble brukt i parallelloppdragene, men innenfor regjeringens beslutning.
 • Etablering av park i nord-østlig del av området som åpner opp for bedre eksponering av kulturminner som Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek.
 • Hovedadkomst fra Akersgata som understreker den viktige forbindelsen mellom Regjeringskvartalet og Stortinget.
 • Spredte innganger langs Grubbegata.
 • Hele området blir åpent for fotgjengere og syklister.
 • Det opprettes en utvidet sikringssone, Ring 1 senkes og alle rampene som knytter Ring 1 til det omkringliggende gatenettet fjernes.
 • Akersgata blir stengt for allmenn biltrafikk, men benyttes som åpen kollektivtrasé.
 • Møllergata blir stengt for allmenn biltrafikk, kun for kontrollert varelevering som et ledd i «grønn varedistribusjon» i Oslo sentrum.

- Utbygging av felt A medvirker til at det er det mulig å etablere hele det nye regjeringskvartalet sør for Ring 1, med moderate høyder. På den måten vil kvartalet tilpasse seg den omkringliggende bebyggelse. A-blokken vil kunne gi rom for bylivsaktivteter mot Regjeringsparken, og det foreslås i tillegg en paviljong for publikumsrettede aktiviteter i parken, forteller administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

- Hovedkonklusjonen til Statsbygg er at det er fullt mulig å etablere et godt og effektiv regjeringskvartal, som samtidig kan gi mye tilbake til Oslo by. Vi anbefaler derfor at det arbeides videre langs de linjene som vi har trukket opp, sier Harald Nikolaisen

Kontakt

Se bilder og film. Les anbefalingen
Missing
×