Hjelp til offentlige leietakere

Publisert 05.02.2015

Statsbygg og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i samarbeid med store offentlige leietakere utviklet dokumentverktøy for leie av eiendom. Et av hovedverktøyene er en tilpasset versjon av bransjens standard leieavtale for næringslokaler.  

Standard leieavtale - tilpasset offentlige leietakere

– Den nye leieavtalen for næringslokaler er basert på utleiebransjens standard leieavtale, men i vår versjon gir vi anbefalinger om endringer offentlige leietakere bør foreta i avtaleteksten, sier avdelingsdirektør Marit Sofie Roheim i Statsbygg.

– Denne avtalen samler praksis fra de største offentlige leietakerne og gir disse en avtale som er bedre tilpasset deres behov. Eksempelvis er offentlige leietakere vanligvis selvassurandører og stiller heller ikke garanti, Offentlige leietakere regnes dessuten som stabile og forutsigbare avtaleparter. Avtalen er derfor justert noe slik at balansen i avtalen er mer i favør av leietaker. I tillegg ønsker vi at leieavtalen skal gi en mulighet til å legge inn egne bestemmelser om bl.a. miljø og etiske retningslinjer, sier Roheim.

Avtalen er et resultat av innspill fra flere offentlige leietakere. I tillegg har næringen, ved Huseiernes landsforbund, Norsk eiendom, Forum for næringsmeglere og Norsk eiendomsmeglerforbund, kommet med nyttige innspill i prosessen.

Roheim understreker at avtalen kun er et utgangspunkt, og anbefaler at de ulike bestemmelsene tilpasses det konkrete leieforhold.

Konkurransedokumenter og veiledning

I tillegg til leieavtalen, har Difi i samarbeid med de største offentlige leietakerne, utviklet konkurransedokumenter og veiledning for leie av eiendom.

Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi er glad for at konkurransedokumentene nå er lansert. – Det har vært en lang prosess for å få frem leietakernes praksis på området, men nå har offentlige leietakere endelig fått en felles metodikk for å anskaffe lokaler, sier han.

Veiledning og konkurransedokumenter

finner du på anskaffelser.no/leie-av-eiendom

Leieavtale med anbefalte endringer

Se boks "Last ned".

Kontakt

×