Høringsuttalelse om anskaffelsesregelverk I

Publisert 26.06.2015

Statsbyggs har nylig avgitt to høringsuttalelser i forbindelse med nye regler på anskaffelsesområdet. Den første gjelder ny forskrift for klassisk sektor, som følge av nytt direktiv. Her var høringsfristen 17. juni.

I vår høringsuttalelse har vi fremhevet følgende;

  • Viktigheten av at lærlingeklausulen i loven formuleres vid nok til å dekke ulike løsninger som kan tenkes gitt i den etterfølgende forskriften.
  • Viktigheten av klare bestemmelser om blandede kontrakter, da konsekvensene av å velge feil forskrift i verste kan fall bli en ulovlig direkte anskaffelse.
  • Viktigheten av at avklaringsadgangen i anbudskonkurranser utvides og klargjøres slik at oppdragsgiver kan ha dialog med leverandørene om uklarheter og ufullstendigheter i tilbudet, uten å stå i fare for å bryte forhandlingsforbudet.
  • Viktigheten av det utarbeides veiledning til bestemmelsene om adgang til å gjøre endringer/tilleggsbestillinger; både hvordan lovlige endringsklausuler utformes, det nærmere innholdet av de ulike endringsreglene og i hvilken grad flere endringsregler kan anvendes parallelt.
×