Høringsuttalelse om anskaffelsesregelverk II

Publisert 26.06.2015

Statsbyggs har nylig avgitt to høringsuttalelser i forbindelse med nye regler på anskaffelsesområdet. Den andre høringen gjelder nye regler om håndhevelse av anskaffelsesregelverket Her er høringsfristen 17. august.

I denne høringen om nye håndhevelsesregler har vi fremhevet følgende:

  • Statsbygg kan kun støtte at KOFA gis kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser der oppdragsgiver har utvist forsett eller grov uaktsomhet.
  • Statsbygg er imot at KOFA gis søksmålskompetanse.
  • Statsbygg støtter at klagegebyret tilbakebetales der det konstateres alvorlige brudd på regelverket.
  • Statsbygg mener klagegebyret på saker om ulovlig direkteanskaffelse bør heves.
×