Husleieinntekter: Fire milliarder

Publisert 16.03.2015

Statsbyggs årsrapport viser at forvaltningsbedriften har en egenkapital på 34,3 milliarder kroner og husleieinntekter på fire milliarder kroner i 2014.

Regnskapet viser videre at aktivasiden i balansen er på 37,1 milliarder kroner, og at Statsbygg hadde driftsinntekter på 4,1 milliarder kroner i fjor. Av dette kom 4 milliarder kroner fra husleieinntekter. Driftsresultatet ble på 1,2 milliarder kroner. Den store eiendomsporteføljen til Statsbygg ble vedlikeholdt for 874 millioner kroner.

Stor aktivitet

Statsbygg investerte 3,7 milliarder kroner i nye bygg i 2014. Det ble solgt eiendommer for 181,2 millioner kroner og kjøpt eiendommer for 137 millioner kroner.

- 2014 har vært preget av stor aktivitet og høy grad av måloppnåelse. Regnskapet viser at det har vært et solid år og at vi leverer. Det bekrefter også den posisjonen Statsbygg har som en stor og viktig aktør i bygge- og eiendomsbransjen. Vi medvirker til aktivitet i markedet både gjennom investeringene og forvaltningsoppgavene våre, seier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

2350 bygninger

Statsbygg forvalter totalt 2350 bygninger på vegne av staten, fordelt på 600 eiendomskompleks i inn- og utland. Av disse ligger 165 bygninger utenfor landegrensene, nærmere bestemt i 55 land. Det totale bygningsarealet utgjør 2,8 millioner kvadratmeter, som favner blant annet kongelige eiendommer, regjeringsbygg, kultureiendommer, høgskoler, offentlige administrasjonsbygninger og ambassader.

Hva gjør Statsbygg?

Statsbygg skal gjennomføre den politikken Stortinget har vedtatt innenfor den statlige bygge- og eiendomssektoren, og hovedoppgaven er å tilby gode og funksjonelle lokale til statlige virksomheter.

Det innebærer at Statsbygg skal:

  • sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen
  • være byggherre på vegne av staten
  • være rådgiver for staten i bygge- og eiendomssaker
  • sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekt
  • gjennomføre kjøp og salg av eiendom på vegn av staten

Årsrapport 2014

Mer om byggeprosjekter, eiendommer og andre nøkkeltall finner du på siden

Statsbygg i 2014 

der du også kan laste ned og lese Statsbyggs årsrapport til departementet.

Kontaktpersoner:

×