Karriere i Statsbygg?

Publisert 13.01.2015

Statsbygg lanserer ny facebookprofil for studenter og nyutdannete – "Statsbygg Karriere".

- Vi ønsker å nå ut mer målrettet til studenter og aktuelle jobbsøkere. Da er sosiale medier en viktig kanal og derfor lanserer vi nå facebookprofilen Statsbygg Karriere, sier HR-sjef i Statsbygg, Jan Ombudstvedt.

Statsbygg Karriere er en ny satsing rettet mot studenter og fremtidige arbeidstakere. På den nye facebooksiden vil studenter og andre interesserte finne informasjon om Summer Internship, søknadsfrister for ledige stillinger, karrieredager og hvordan det er å jobbe som nyutdannet i Statsbygg.

- Vi har generelt mange søkere til ledige stillinger hos oss. Likevel ser vi at innen spesielle kategorier og fagfelt kan det være utfordrende å rekruttere nyutdannete. Vi håper på denne måten å treffe denne gruppen bedre, sier Ombudstevdt.

- Statsbygg er statens byggherre, og i vår virksomhet har vi et bredt og variert fagmiljø. Vi har mange spennende byggeprosjekt - vi skal blant annet bygge nytt nasjonalmuseum og nytt regjeringskvartal! I tillegg drifter og forvalter Statsbygg 2350 bygninger på vegne av staten.

Statsbygg på Facebook

Kontaktpersoner

×