Kjempetelt over S-tomta i Regjeringskvartalet

Publisert 03.07.2015

S-blokken i Regjeringskvartalet er revet, og på S-tomta er det nå et stort hull. Over hullet og byggegropa kommer det i sommer et enormt telt.

- Teltet vil gi gode arbeidsforhold ettersom det vil holde regn og snø ute. For omverdenen vil det bli mindre støv, forteller prosjektleder Kristine Wangen i Statsbygg.

På tomta skal Statsbygg, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etablere et råbygg under bakken for sikker teknisk infrastruktur til det nye regjeringskvartalet.

I første omgang skal man 30 meter ned og sprenge løs 240.000 tonn bergmasse. I disse dager kommer det et gigantisk telt over byggegropa. Teltet har et areal på hele 4.900 m² og blir omtrent like høyt som Y-blokka.

- Vi har begynt monteringen av teltet, og det vil stå ferdig i august. Teltet er forventet å bli stående til 2018, forteller Wangen.

I forbindelse med monteringen stenges Hospitalsgata for gående og kjørende fra 6.til 13.juli og Eva Kolstads gate (gangvei) stenges 10.-17.juli. Også Grubbegata vil bli stengt i kortere perioder.

Kontaktpersoner

Bilde til bruk for pressen

Teltet over S-tomta, illustrasjon
×