Klimaløft i Statsbygg

Publisert 11.05.2015

Statsbygg kutter klimagassutslipp fra nye bygg med med minst 30 prosent.  På sikt skal utslippene ned i null. 

- Bygg står for en tredel av alle klimagassutslippene i verden. Norge har forpliktet seg til kraftige utslippskutt og derfor må vi endre måten vi bygger på, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

265.000 biffer

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og går nå i bresjen for et klimaløft. Framtidens høyskoler, tinghus, kulturhus, veistasjoner, ambassader og kontorbygg blir en del av klimaløsningen i stedet for et klimaproblem. Kutt i klimagassutslipp på minst 30 prosent i Statsbyggs nye byggeprosjekter betyr reduksjon på 1.100 tonn CO2-ekvivalenter pr år.

Det tilsvarer sparte utslipp fra 460 biler eller 7.000 kjøreturer tur-retur Oslo - Trondheim eller produksjon av 265.000 biffer – hvert eneste år gjennom bygningenes levetid.

Kutter mer

Noen store, viktige byggeprosjekter framover vil kutte enda mer. Nasjonalmuseet på Vestbanen, senter for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet skal alle halvere klimagassutslippene sammenlignet med dagens praksis.

- Dette blir foregangsprosjekter for å få til lignende klimakutt for alle statlige bygg, sier Nikolaisen.

Det nytter

Klimaendringer er vår største miljøutfordring og byggenæringen har mye å bidra med for å få til tiltak som kan utgjøre en stor forskjell. Statsbygg skal være en pådriver og rollemodell for resten av næringen og tar klimaansvar.

- Derfor setter vår nye miljøstrategi for de neste tre årene klima i sentrum. Vi skal bidra til at Norge klarer omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier Statsbygg-sjefen.
Først skal altså statens bygg kutte utslippene med 30 prosent, men ambisjonene er høyere på lang sikt: Innen 2030 skal Statsbygg levere bærekraftige nullutslippsbygg. Dette er bygninger med svært høye energiytelser.

Null utslipp

Det er ikke nok bare å velge smarte klimaløsninger for nye bygg. Statsbygg har ansvar for eksisterende bygg på i alt 2,8 millioner kvadratmeter. Derfor er målet at klimagassutslippene fra Statsbyggs eiendommer skal kuttes med minst 15 prosent. Målet er at Statsbyggs eiendommer skal være klimanøytrale innen 2030.

- Statsbygg er forpliktet til å gå foran for å få til klimatiltak som monner. Håpet er at også små og store byggherrer i Norge blir med på et klimaløft – det er vi avhengig av for å lykkes, sier Nikolaisen.

Kontaktpersoner

Lat ned

Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018
Strategier_og_planer
×