Skal bli landets beste klimabygg

Publisert 16.02.2015

Statsbygg planlegger det som kan bli landets mest klimavennlige bygg. Målet for et nytt bygg på Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark er: Null utslipp av klimagasser.

- Klimaendringer er vår største miljøutfordring og byggenæringen må være en del av løsningen. Vi går foran med et bygg som har lavest mulig klimagassfotavtrykk, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen. 

Verdensledende

Det nye Campus Evenstad-bygget er et pilotprosjekt i Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Dette blir trolig det første moderne bygget som har oppnådd så lave klimagassutslipp i Norge - og kanskje i hele verden - dersom målet nås.

Prosjektet vil prøve ut nye ventilasjonsløsninger som utnytter naturlige drivkrefter og minimerer vifte-energien, som er en stor energityv. I tillegg skal kortreiste tre-baserte løsninger fra bæresystem til akustikkløsninger og varmeisolasjon bidra til klimakutt.

Unikt prosjekt

Alle løsninger vurderes også med hensyn til klimagassutslipp som går med til oppføring på byggeplass, materialer og drift av bygget, noe som er helt nytt i norsk sammenheng.

- Dette har ikke vært gjort før. Prosjektet bryter ny grunn og vi kan derfor ikke være sikre på at vi kommer helt i mål. Men vi skal strekke oss langt for å finne innovative løsninger og materialer med lavest mulig klimagassutslipp, sier Nikolaisen.

Det nye Campus Evenstad-bygget skal bli arbeidsplass for vel 200 studenter og ansatte, og vil stå ferdig om vel ett år. Campus Evenstad har allerede satset på miljøvennlige løsninger med bioenergianlegg og solceller.

Kontaktpersoner

×