Ny BIM-manual på trappene

Publisert 09.06.2015

Arbeidet med Statsbyggs nye BIM-manual har startet. Det er klart etter at Sweco vant konkurransen om oppdraget.

BygningsInformasjonsModellering (BIM) er en digital måte å bygge smartere på. Med BIM kan man simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere. Samhandlingen i byggeprosessen styrkes og gevinsten blir mindre feil og reduserte byggekostnader.

Viser vei

Statsbyggs BIM-manual har vist vei for en samlet norsk byggebransje. Nå begynner arbeidet med en ny manual. Den skal ikke bare erstatte tidligere versjoner, men også beskrive hvordan vi framover skal lykkes med å utnytte BIM, basert på åpne, internasjonale standarder.

BIM brukes av de mange offentlige og private byggherrer i Norge og blir også brukt mye internasjonalt.

2.0-versjon i 2015

Statsbyggs BIM-manual 2.0 skal utvikles i nært samarbeid med Sweco. Målet er at en ny versjon skal være klar i 2015.

Fakta om Statsbyggs BIM manual 2.0:

  • Blir basert på arbeidet som er gjort i den nye buildingSMART-guiden, i regi av buildingSMART Norge, der Statsbygg er medlem.
  • Blir en videreføring av det beste i dagens manual, og i tillegg innarbeides begreper som LOD (Level of Development) og LOI (Level of Information).

Kontakt

×