Ny kyststi på Bygdøy

Publisert 12.03.2015

En gjengrodd vei langs Frognerkilen i Oslo, opparbeidet for det svensk-norske kongehuset for vel 160 år siden, skal få nytt liv.  Om kort tid starter arbeidet med en kyststi der den historiske Strandveien gikk.

Statsbygg og Oslo kommune signerte i dag, 12. mars, en samarbeidsavtale om å opparbeide en ny del av kyststien på Bygdøy. Det er et område langs sjøen helt innerst i Frognerkilen som nå skal gjøres tilgjengelig for folk på gåtur. 

Populært område

- Bygdøy er et populært turområde som i tillegg er svært viktig historisk. Derfor vil vi gjøre Bygdøy mer tilgjengelig for folk. Det gode samspillet mellom stat og kommune som grunneiere i tillegg til vernemyndighetene sikrer et flott område også for fremtiden. Det sier eiendomsdirektør i Statsbygg, Frode Meinich, som signerte avtalen sammen med direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten, Oslo kommune.

Den historiske Strandveien ble laget på oppdrag fra det svensk-norske kongehuset på midten av 1800-tallet, som en del av folkeparken på Bygdøy. I dag er det meste av det som en gang var en staselig promenade redusert til kun en sti. Men nå skal hele traseen få et nytt liv!

Oppstart etter påske

Statsbygg og Oslo kommune samarbeider nå om å gjenskape denne promenaden som en kyststi og arbeidene starter om kort tid. Etappen innerst i Frognerkilen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2015. Deretter følger nye etapper, i alt flere kilometer, som blir ferdigstilt i 2018.

Lang promenade

Der kyststien slutter i Frognerkilen, kommer i framtiden Havnepromenaden til å fortsette. Oslo kommune planlegger en ni kilometer sammenhengende promenade langs sjøkanten, fra Frognerstranda i vest til Kongshavn i øst.

Kontaktpersoner

×