Ny leder for sikkerhetsarbeidet i Statsbygg

Publisert 20.05.2015

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er en fanesak for Statsbygg. Nå skal arbeidet koordineres på tvers av avdelinger, og det arbeidet skal Tanja Dugstad lede.

- Tanja er en foregangsperson i bransjen innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Vi er derfor svært fornøyde med at hun velger å komme tilbake til Statsbygg for å lede dette viktige arbeidet, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg. 

Dugstad jobbet som SHA-rådgiver i Statsbygg i perioden 2006-2012. Fra 2012-2015 har hun jobbet i DNV-GL (tidligere Norske Veritas) som sjefskonsulent innen samme fagfelt.

Vil påvirke hele bransjen

- For meg er det viktig å påvirke bygge- og anleggsnæringen i positiv retning, og samtidig synliggjøre Statsbyggs satsing på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sier Tanja Dugstad. – Jeg opplever at det nå er økt fokus på SHA i prosjekteringsfasen, og dette vil jeg være med å videreutvikle.

Dugstad skal ha faglig ansvar for til sammen seks medarbeidere i Statsbygg, hvorav fire er tilknyttet byggherreavdelingen, og to er i eiendomsavdelingen.

×