Nytt vikingtidsmuseum? Se selv!

Publisert 04.12.2015

Statsbygg viser nå på web alle de mottatte forslagene fra den åpne plan- og designkonkurransen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

I utlysningen av plan- og designkonkurransen sto det blant annet at løsningen skal

  • sette museet i stand til å sikre og bevare samlingen for kommende generasjoner
  • skape gode visningsforhold for et stort publikum
  • ivareta kulturhistoriske og arkitektoniske verdier knyttet til eksisterende bygning med uteområder
  • ivareta og svare på planutfordringene i området, så som trafikkavvikling og parkering, publikumsadkomst, kulturminnehensyn

107 bidrag var kommet inn ved konkurransens slutt 2. desember kl. 14.

Nå kan du bedømme selv. Se alle bidragene!

Kontakt

×