Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy: Plan- og designkonkurransen er i gang

Publisert 02.09.2015

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, presenterte i dag programmet for en åpen plan- og designkonkurranse for det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Vikingtidssamlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har stor nasjonal og internasjonal verdi. På Bygdøy finnes den rikeste arkeologiske samlingen fra vikingtiden, og museet huser en viktig del av verdens kulturarv.

Et nybygg vil gi plass til flere utstillinger og publikumsaktiviteter, bedre sikkerhet for vikingtidssamlingen og bidra til bedre arbeidsforhold for de ansatte. En viktig del av konkurransen blir å innlemme Arnstein Arnebergs Vikingskiphus, et kjent og markant element i Bygdøys museumslandskap, i det nye museet.

Hele anlegget, inkludert nybygget, vil være om lag 13 000 kvadratmeter. Det er tre ganger større enn det eksisterende museet på Bygdøy.

- Det nye museet skal bli et verdensledende senter for formidling av kunnskap om vikingetiden, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen. - Vinneren av plan- og designkonkurransen blir den som best klarer å skape et helhetlig og funksjonelt museumsanlegg.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å starte planleggingen av et nytt vikingtidsmuseum. Å gjennomføre en plan- og designkonkurranse er en del av dette oppdraget. Innleveringsfristen for bidrag i konkurransen er 2. desember og vinner blir kunngjort våren 2016.

Fullstendig konkurransegrunnlag (program med tilhørende vedlegg) vil være tilgjengelig på Doffin og TED i starten av uke 37. Interesserte må registrere seg på nettsiden doffin.no for å få tilgang til materialet. De registrerte blir fortløpende orientert om eventuell tilleggsinformasjon om plan- og designkonkurransen.

Konkurranseprogrammet vil også bli oversatt til engelsk. Publiseres 22. september.

×