Ønsker innspill før rehabilitering av fengsel

Publisert 10.05.2015

Fremdeles ledige plasser. Statsbygg inviterer BAE-næringen til en dialogkonferanse 26. mai. Tema er omfattende utskifting av teknisk anlegg i Oslo fengsel, avdeling B og C.

Hensikten med konferansen er å få gode innspill og ideer om de forestående arbeidene. Deltakerne får en unik anledning til å påvirke både strategi og gjennomføring av prosjektet i Oslo fengsel.

Prosjektet vil ta stilling til videre fremdrift basert på innspillene fra konferansen.

Helse og sikkerhet

Tilstanden til bygningsmassen ved Oslo fengsel er generelt dårlig. Statsbygg har satt i gang en prosess for å oppgradere tekniske anlegg for å ivareta innsatte og ansattes helse og sikkerhet.

Dialogkonferansen 26. mai er prosjektets første fase. Deretter skal det utvikles et forprosjekt, med påfølgende byggefase for gjennomføring av et prosjekt i et fengsel som er i drift døgnet rundt.

Utskifting

Prioriteten er å skifte ut tekniske anlegg for brann-, el- og sikkerhetssystemer, samt medfølgende bygningsmessige arbeider som følge av denne utskiftingen.

Kriminalomsorgen, som er bruker av Oslo fengsel, er en viktig partner i dette prosjektet.

Dialogkonferansen er et samarbeid mellom Statsbygg og Nasjonalt program for leverandørutvikling, som har som visjon å utnytte offentlige anskaffelser på en måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon.

Vil du delta?

Tid: tirsdag 26. mai, 09:00-13:00
Sted: Scandic Oslo City

Påmelding til arrangement@statsbygg.no senest 21. mai.

Det er gratis å delta på konferansen.

Se kunngjøringen på Doffin.

Kontakt

×