Tilbudsforespørsel for veterinærbygget på Ås

Publisert 20.05.2015

Statsbygg har sendt ut tilbudsforespørsel for råbygget til det 60.000 kvadratmeter store veterinærbygget på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås, Campus Ås.

Fra høsten 2019 flytter veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet til Ås, slik at hele universitetet blir samlokalisert. Prosjektet har pågått i flere år allerede, med blant annet etablering av nye veier og bygging av nytt Senter for husdyrforsøk. I disse dager rives mer enn 30 bygg, blant annet det store fjøset, for å gi plass til nybygget.

Råbyggentreprisen er delt i to, og blir til sammen blant de største med hensyn til bruk av plasstøpt betong.  Totalt skal det benyttes vel 115.000 tonn betong, fordelt på 121.200 kvadratmeter dekker. I tillegg skal det settes ned vel 1200 pæler.

Råbygget er delt i to separate entrepriser: K210-1 Råbygg del 1 og K210-2 Råbygg del 2. Samlet omfatter disse oppføring av råbygget for hele bygningskomplekset, med alle primære bærende stål- og betongkonstruksjoner inklusive fundamentering. Til sammen har byggene en grunnflate på ca 27.700 m2. Byggene går fra U3 til plan 4, og ligger i skrånende terreng slik at plan U2 og plan 1 har utgang til terreng. Store deler av U2 ligger med fasader mot terreng. U3 ligger i sin helhet under terreng og består i hovedsak av kulverter under en begrenset del av bygget.

Frist for å levere tilbud er 4. august, og oppstart er beregnet ved årsskiftet 2015/16.

Kostnadsrammen for hele Campus Ås- utbyggingen er på ca. 8 milliarder kroner.

Kontaktpersoner

×