Presenterer anbefaling om nytt regjeringskvartal

Publisert 05.10.2015

Statsbygg inviterer til pressekonferanse tirsdag 6. oktober kl. 12.00 hvor vi vil legge fram vår anbefaling om byformprinsipper for nytt regjeringskvartal.

Tirsdag 6. oktober presenterer Statsbygg sin anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om byformprinsipper for nytt regjeringskvartal.

Dette er Statsbyggs faglige anbefaling med de forutsetninger som legges til grunn på nåværende tidspunkt. Anbefalingen bygger på gode ideer fra parallelloppdragene, drøftinger i evalueringskomiteens rapport og andre innspill.

Anbefalingen er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tid, sted og påmelding

Dato: Tirsdag 6. oktober
Tid: Kl. 12.00
Sted: Statsbyggs hovedkontor, Byporten i Oslo. Inngang Biskop Gunnerus gate 6
Deltakere: Kun presse og media
Påmelding pr e-post til Pål Weiby 
Påmelding senest mandag 05.10 kl. 18

Kontaktperson:

×