Overleverer rapport om regjeringskvartalet

Publisert 02.06.2015

Evalueringskomiteen leverer torsdag 4. juni kl 10.00 sin rapport om parallelloppdraget for nytt regjeringskvartal til Statsbygg. Pressen inviteres til å være til stede.

Regjeringen besluttet i mai 2014 hovedkonsept for det framtidige regjeringskvartalet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga deretter Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en idéfase som en del av arbeidet med en statlig reguleringsplan.

Idéfasen ble gjennomført som parallelle oppdrag etter en åpen, offentlig anskaffelse for å kunne belyse byplanmessige utfordringer og muligheter bredest mulig. Seks arkitekt- og konsulentteam ble kvalifisert til å delta. Det er viktig å presisere at parallelloppdragene ikke har vært en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess der det ikke skulle kåres noen vinner. Også studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ble invitert med i prosessen.

Statsbygg engasjerte en evalueringskomité bestående av ti fagpersoner med mandat til å evaluere forslagene og for gi råd til Statsbygg i den videre prosessen med den statlige reguleringsplanen. Nå er rapporten fra komiteen ferdigstilt.

Statsbygg anser prosessen med parallelle oppdrag som svært vellykket. I tillegg til evalueringsrapporten har det vært en offentlig debatt, og Statsbygg har også fått innspill fra Oslo kommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Statsbygg skal nå sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeide et forslag til byplanprinsipper som skal legges til grunn for den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut til offentlig høring våren 2016, og det forventes at den ferdigstilles og vedtas i løpet 2016.

Tid. Sted. Påmelding

Hva: Overrekkelse av rapport fra evalueringskomiteen til Statsbygg
Om: Parallelloppdrag, nytt regjeringskvartal
Når: Torsdag 4. juni kl 10.00
Hvor: Statsbyggs hovedkontor,
Byporten i Oslo, inngang Biskop Gunnerus' gate 6

Påmelding til Pål Weiby.

Kontaktpersoner

Les mer om prosjektet og parallelloppdraget
×