Regjeringskvartalet: Statsbygg legger fram anbefaling

Publisert 06.10.2015

Hvordan kan det nye regjeringskvartalet utformes? Statsbygg har kommet med en anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og presenterer nå hovedgrepene i denne anbefalingen. 

- Både regjeringen og Statsbygg er opptatt av en åpen og inkluderende prosess for utviklingen av nytt regjeringskvartal. Derfor presenterer vi vår anbefaling om byformprinsipper, før departement og regjering har tatt stilling til det, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

- Vi er midt i et internt planleggingsarbeid mellom departement og Statsbygg, og således er det litt uvanlig å gå ut med den type informasjon på det nåværende stadiet av prosessen. Vi vet imidlertid at det er stor allmenn interesse for utviklingen og oppbyggingen av det nye regjeringskvartalet, og mener det er riktig å fortelle omverdenen i hvilken retning Statsbygg ønsker å gå.

Både Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil presisere at denne anbefalingen ikke er det samme som forslag til ny reguleringsplan.

- Dette er Statsbyggs faglige anbefaling med de forutsetninger som legges til grunn på nåværende tidspunkt. Anbefalingen til departementet kan endres hvis forutsetninger endres, påpeker Nikolaisen.

- Etter vår mening ligger det mange gode byformgrep i anbefalingen. Vi har bearbeidet og konkretisert ideer og innspill som har kommet fram i forslagene fra parallelloppdragene, i den påfølgende debatten og i evalueringskomiteens rapport. Og i bunn ligger selvsagt politiske føringer og regjeringens beslutning fra 2014, sier Statsbygg-direktøren.

- Anbefalingen demper høyhuskritikken, Høyblokken forblir høyeste bygning, og utbyggingen blir konsentrert med moderate høyder. Volumsstudier viser at det det mulig å samle departementene innenfor ønsket område. Anbefalingen er konkret og praktisk, men er ikke låst med tanke på arkitektur og kommende konkurranser, avslutter Nikolaisen.

Et forslag til ny reguleringsplan vil bli lagt fram til høring i mai 2016. Planen forventes ferdigstilt og vedtatt i løpet av 2016. Fram til våren vil det derfor pågå et arbeid med utforming av det endelige planforslaget.

Kontakt

Se bilder og film. Les anbefalingen
Missing
×