SHA-dagene: Veien til en skadefri bygge- og anleggsplass

Publisert 11.09.2015

I et program over tre dager – i Oslo, Trondheim og på et titalls byggeplasser – reiser de store offentlige byggherrene diskusjonen om hvor veien går videre mot en skadefri bygge- og anleggsplass.

Arrangørene Statsbygg, Vegvesenet, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, RIF og Arkitektbedriftene vil engasjere deg som jobber med reguleringsplan, byggeplan, bygging og drift og vedlikehold – både blant byggherrer, rådgivere, entreprenører og arkitekter.

Meld deg på!

Åpne anlegg

Dagen mellom, 14. 10, settes av til åpne bygge- og anleggsplasser. Her ønsker vi spesielt at rådgivende ingeniører og arkitekter kan komme ut og drøfte problemstillinger med byggherre-organisasjonene.

Rom for mer sikkerhet

- Bedre planlegging kan både redde liv og hindre skader, sier Harald V. Nikolaisen, som leder styringsgruppen i for HMS-charteret. - Derfor er det viktig å møtes for å diskutere hvordan vi best mulig kan tilrettelegge en trygg arbeidshverdag for alle.

Underskriverne forplikter seg til å jobbe mot null drepte og hardt skadde på arbeidsplassene.

- En møteplass som SHA-dagene er avgjørende for at alle i byggeprosessen sammen tar ansvar for sikkerheten i bransjen vår. Målet er at alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen.

Hvem fortjener en pris?

Under åpningsseminaret 13.10 skal det deles ut en pris til et bygg eller anleggsprosjekt som har gjort noe nyskapende for å forebygge ulykker.

Har du forslag til en verdig prisvinner, sender du nominasjonen til Bjørn Wang innen 20.september. Send følgende informasjon: Prosjektnavn, byggherre navn på prosjektleder m/kontaktinformasjon og en kort begrunnelse.

×