Samarbeider for en effektiv byggebransje

Publisert 01.09.2015

Statsbygg støtter et gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser ved Handelshøyskolen BI.

Professoratet skal knyttes til Senter for byggenæringen. I tillegg til Statsbygg, bidrar også andre tungvektere i bygge- og anleggsnæringen; Multiconsult, Backegruppen og GK.

- Bygge- og anleggsnæringen er en av Norges største og viktigste bransjer. Kunnskap om og forskning på de overordnede utfordringene i bransjen gir et viktig bidrag for å effektivisere hele industrien, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Etablert forskningsmiljø

For Statsbygg er samarbeidet en forlengelse av eget forsknings- og utviklingsarbeid.

- Dette treffer rett inn i våre stategiske utviklingsområder, og vi forventer at nytten av å forske på dette i samarbeid med de andre aktørene i verdikjeden vil være meget stor. BI har et sterkt fagmiljø som kan se byggebransjen i et helhetlig perspektiv, sier Nikolaisen.

Lederen av Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI, Lena Bygballe, er enig:

- Mange av næringens utfordringer er knyttet til ledelse, organisering, innovasjon og økonomi, og BI spiller derfor en sentral rolle i utviklingen av bygge- og anleggsnæringen.

Handelshøyskolen BI bestemmer hvem som skal ansettes i professoratet ut i fra kriteriene som gjelder for tilsetting av professorer. Innehaverne av professoratet skal drive fri og uavhengig forskning, og har full frihet til å uttrykke sine profesjonelle meninger om et hvilket som helst tema.

Kontakt

×