Satser på juniorene

Publisert 25.11.2015

Statsbygg legger om rekrutteringspraksisen for å få plass til flere unge ansatte. 

Nå vil det være flere junior- og oppstartsstillinger blant våre utlyste stillinger enn tidligere.

– Vi har en lav turnover, og med det følger en forholdsvis høy snittalder på 49 år, forteller økonomi- og administrasjonsdirektør Marianne Fålun. – Vi har en arbeidsstokk som sitter på mye kunnskap, og det er et veldig godt utgangspunkt for å hente inn og lære opp neste generasjon. Forskjeller i alder og bakgrunn kan bidra til et arbeidsmiljø der ansatte kan utfordre hverandre og gjøre hverandre bedre.

Viktig med forskjellig kompetanse

Tor Arne Fornes (31) kom seirende ut av en rekrutteringsprosess som rettet seg mot yngre arbeidstakere. Han jobber nå i IKT-avdelingen.

– Fordelen med å være ung innen dette fagfeltet kan være at man blir god på å omstille seg, forkaste kunnskap og begynne på bar bakke. Og siden kompetansen til IT-folk er en typisk ferskvare, betyr det at man har gode muligheter som ung og forholdsvis ny i faget i forhold til en mer erfaren arbeidssøker.

Fornes tror alle har noe å lære av hverandre og trives i et miljø hvor kollegaer har variert alder og bakgrunn. – Forskjellig kompetanse gir god faglig utveksling, mener han.

Flere tiltak

Statsbygg har satt i gang flere tiltak for å gjøre arbeidsmiljøet mer variert. Det lyses ut flere juniorstillinger, og deltakerne på Summer Internship får verdifull erfaring som vektlegges når de søker på jobber. Ett av målene er å ansette flere unge og nyutdannede i tjueårene. Dette mens mange unge ingeniører og ingeniørstudenter går en tøffere tid i møte.

Rekruttering i Statsbygg

- Statsbygg ansetter ca. 100 personer årlig
- Det rekrutteres flest ingeniører, fulgt av økonomer, jurister og arkitekter
- Statsbygg tar inn ca 30 studenter årlig til sitt Summer Internship-program
- I 2015 var det 750 Summer Intern-søkere - nesten tre ganger så mange som første gang i 2011

Kontaktpersoner

×