Senter for husdyrforsøk åpnet

Publisert 08.05.2015

På vegne av regjeringen åpner landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dag det nye Senter for husdyrforsøk, Ås gård, ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

Ås gård er første trinn i byggeprosjektet Campus Ås ved NMBU, den største utbyggingen innenfor høyere utdanning og forskning noen sinne.

Prosjektet er gjennomført av Statsbygg, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og skal gi NMBU oppdaterte fasiliteter for forskning og undervisning knyttet til husdyrforsøk. De nye lokalene vil gi mulighet for både flere og bredere forsøk enn de gamle lokalene som nå rives.

Senter for husdyrforsøk er på i alt på 12.000 kvadratmeter, fordelt på fem bygg, og er dimensjonert for 130 melkekyr, 20 ammekyr, 150 søyer, 80 melkegeiter, 60 purker og 6 hester. I tillegg til kalver, lam og kje. Anlegget er i stor grad automatisert med blant annet foringsroboter, mulighet for automatisk  individuell foring, og  registrering av hvor mye mat hvert enkelt dyr spiser, automatiske melkemaskiner osv. Forsøkene innebærer eksempelvis å sikre det best mulige fòr for det enkelte dyreslag, god bingeutforming og sikre sykdomforebyggende forhold for husdyra. Kravet til den ypperste dyrevelferd har hele tiden vært førende for prosjektet.

Byggeprosjektet har vært gjennomført innenfor stramme tidsrammer. Første spadestikk ble tatt høsten 2013, og byggingen startet i juni 2014. Det har vært lagt stor vekt på å benytte miljøvennlige materialer, og alle husene er oppført i norsk tre, og stort sett også med bærekonstruksjoner i tre. Likeledes har det vært et mål å opprettholde jordbruksarealene. Området som er blitt bebygget er derfor erstattet av nye beiteområder.

Prosjektet har vært gjennomført som en samspillsavtale mellom Skanska og Statsbygg, innenfor gitt tids- og kostnadsramme, og uten fraværskader.

Les mer om Senter for husdyrforsøk

på SHFs egne nettsider.

Kontaktperson i Statsbygg

×