Sier nei til å endre strøm-støtte

Publisert 09.09.2015

Statsbygg går imot å endre ordningen som oppmuntrer til produksjon av fornybar energi i bygg.  Det går fram av en ny høringsuttalelse sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

- De foreslåtte endringene vil innebære dårligere rammevilkår for byggeiere med planer om å investere i fornybar solstrøm, sier Frode Meinich, eiendomsdirektør i Statsbygg.

Fornybar strøm

NVE foreslår å endre den såkalte plusskunde-ordningen. Ordningen gir bygg med solceller økonomisk støtte i form av el-sertifikater for å produsere fornybar strøm. Avhengig av markedsprisen, er støtten på 15-20 øre/kWh.. Dette utgjør et betydelig tilskudd som kan være avgjørende i ellers lite lønnsomme prosjekter.

I dag kan egen produksjon av strøm benyttes til lys og varme i eget bygg uten å måtte betale skatter, avgifter og nettleie. Ifølge det nye forslaget må hele produksjonen i framtiden selges på strømnettet for å få økonomisk støtte.

Mindre lønnsomt

All strøm må kjøpes tilbake med tilhørende skatter, avgifter og nettleie. Disse overgår til sammen el-sertifikatenes verdi, noe som gjør ordningen med el-sertifikater lite aktuelt for byggeiere med solcelleanlegg.

- En slik endring vil slå ut negativt for produsentene av fornybar solstrøm. Det kan føre til at det bygges færre bygg med solceller og på sikt en mindre «grønn» eiendoms- og byggenæring, sier Meinich.

Kontaktpersoner

×