Sikkerhet foran alt

Publisert 22.09.2015

Skanska-sjef Ståle Rød og Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen møttes til en vernerunde i Ås. Der satt de søkelyset på viktig sikkerhetsarbeid  og topplederne fikk mulighet til å snakke åpent om samarbeidet mellom entreprenør og byggherre. 

Siden innvielsen i 1901 har Urbygningen vært et sentralt bygg for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, NMBU, tidligere kjent som Norges landbrukshøyskole. Der har Statsbygg gående et rehabiliteringsprosjekt med Skanska som entreprenør. Hensikten er å forvandle Urbygningen til et moderne og funksjonelt undervisningsbygg med økt tilgjengelighet, samtidig som rehabiliteringen skal ivareta byggets kulturhistoriske verdi.

Krevende

Å rehabilitere et gammelt, verneverdig bygg er svært komplekst, og krever mye av både byggherre og entreprenør. Dette gjelder spesielt med tanke på å ivareta sikkerheten i prosjektet. Både Statsbygg og Skanska setter sikkerhet foran alt i sin virksomhet, og de to lederne er enige om at en god sikkerhetskultur krever kontinuerlig forbedringsarbeid der man tør å utfordre både seg selv og hverandre.

- I alle prosjekter er byggherre og entreprenør er avhengig av hverandre for å lykkes med sikkerhetsarbeidet, sier Harald Nikolaisen. - Dersom vi skal klare dette, er det nødvendig med en åpen og ydmyk tilnærming til samarbeidsform og forbedringspotensial. Begge parter må vise fleksibilitet og vilje til å inngå kompromisser.

Alltid forbedringspotensial

Ståle Rød la til at det er nødvendig med en kontinuerlig bevisstgjøring av hva som fungerer godt i prosjektet, hva man ønsker å se mer av, hva som fungerer mindre godt, og ikke minst hva som bør forbedres. En annen nøkkelfaktor for å lykkes, både for prosjektet i sin helhet, og for hver enkelt arbeidsoperasjon som skal utføres, er god planlegging.

- En god sikkerhetskultur begynner med riktig planlegging. Selv om sikkerhet går foran alt for både Skanska og Statsbygg, har begge parter et forbedringspotensial og dette er noe vi jobber i fellesskap for å bli bedre på, sier Ståle Rød.

Et viktig ledd i sikkerhetsarbeidet i prosjektet, er at Statsbygg og Skanska i fellesskap går gjennom uønskede hendelser for å finne ut hvordan de kunne vært unngått, og sørge for at de samme feilene ikke gjøres igjen.

Urbygningen ved NMBU har et bruttoareal på ca. 8190 kvadratmeter. Bygningen er oppført i fire etasjer pluss kjeller. Det installeres nå nye tekniske anlegg som vil gi en høyere teknisk standard og et bedre innemiljø i alle deler av bygningen.

×