Skal lede arbeidet med Regjeringskvartalet

Publisert 20.01.2015

Knut Jørgensen, som nå leder Barcode-utbyggingen i Bjørvika, blir prosjektdirektør for det nye regjeringskvartalet.  - Jeg gleder meg til å lede det viktigste byggeprosjektet i Norge framover, sier han.

Knut Jørgensen har ledet store bygge- og anleggsprosjekter både i sin nåværende jobb i Vedal AS og tidligere i Jernbaneverket. Oppgavene har omfattet blant annet Barcode, utbygging av Østfoldbanen og dobbeltspor mellom Skøyen og Asker.

Nå får 56-åringen ansvar for det viktige arbeidet med å planlegge, prosjektere, bygge, ferdigstille og overlevere et nytt regjeringskvartal.

- Knut Jørgensen har hatt ansvar for noen av de mest kompliserte offentlige prosjektene innen samferdsel, og han har ledet en av landets største byutviklingsprosjekter i Bjørvika i Oslo. Det er veldig få som har en slik bredde i kompetansen, og jeg er glad for at vi har fått tak i den beste.

Det sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. - Først om åtte til ti år står det nye regjeringskvartalet klart, men planleggingen har allerede pågått et år. Seks konsulent-team har startet arbeidet med utformingen av det nye regjeringskvartalet, og S-blokken er revet. Selv om selve byggingen ligger et stykke fram i tid, har det vært viktig å få på plass en prosjektdirektør allerede nå.

- Det er viktig at prosjektdirektøren kommer inn tidlig i prosessen for å sørge for kontinuitet, god gjennomføring og sikre det viktige arbeidet i tidligfasen, sier Nikolaisen.

Knut Jørgensen tar med seg 30 års erfaring fra nøkkelposisjoner innen bygg- og anleggsbransjen når han nå begynner i Statsbygg.  

- Dette er en jobb som ikke er blitt gjort før. Å lede arbeidet med det nye regjeringskvartalet blir utrolig spennende og krevende. Jeg oppfatter Statsbygg som en veldig kompetent organisasjon med de beste forutsetningene for å lykkes, sier han.

Knut Jørgensen begynner i Statsbygg 1. juni.

Kontaktperson

Last ned bilde

Knut Jørgensen
×