Skal rive 30 bygg på Ås

Publisert 17.02.2015

30 bygg må bort for å komme i gang med Campus Ås-utbyggingen. Statsbygg har nå inngått avtale om riving med Norsk Saneringsservice.

I forbindelse med utbyggingen av Norges miljø og biovitenskaplige universitet, NMBU, er det nødvendig å rive rundt 30 bygg og installasjoner for å få plass til det 63 000 kvadratmeter store Veterinærbygget. Det skal huse Veterinærinstituttet og NMBU’s veterinærutdanning som skal flyttes fra Adamstuen.

Statsbyggs avtale med Norsk Saneringsservice er en totalentreprise med verdi er på om lag 8,5 millioner kroner.

Arbeidene starter i begynnelsen av mars og skal være ferdig i løpet av september i år.

Hovedtyngden av byggene som skal rives, er i dag knyttet til Senter for husdyrforsøk. Statsbygg er i ferd med å ferdigstille et 11.800 kvadratmeter nytt anlegg for senteret, Ås gård, i utkanten av campus. Det vil bli tatt i bruk i løpet av våren.

Blant byggene som skal rives, er den store låven, barnehagen og noen bolighus.

Hele utbyggingen skal være ferdig til semesterstart høsten 2019. Den totale kostnadsrammen for alle arbeidene knyttet til utbyggingen er på i underkant av 8 milliarder kroner.

Kontakt

×