Skal utdype forslag om byform

Publisert 17.12.2015

I oktober leverte Statsbygg sin anbefaling av byformprinsipper for nytt regjeringskvartal til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD. Nå har regjeringen gitt Statsbygg føringer for det videre arbeidet med reguleringsplan og rom- og funksjonsprogram.

Til regjeringen.no sier statsråd Jan Tore Sanner blant annet: - Statsbygg har gjennom sitt forslag til byformprinsipper lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal. Regjeringen ønsker at Statsbygg gjør flere vurderinger.

Etter drøftingen i regjeringen gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet blant annet følgende føringer til Statsbygg:

  • Statsbygg skal vurdere mer konsentrert utbygging, ved å øke utnyttingen av tomtene sentralt i regjeringskvartalet, eksempelvis ved å utvide/tilbygge Høyblokka, eller øke høyden på et av de øvrige byggene (for eksempel bygg D bak Møllergata 19).
  • Høyblokka skal rehabiliteres og tilrettelegges for aktivitetsbaserte arbeidsplasser.
  • R5 skal vurderes som en mulig del av det nye regjeringskvartalet. Det må blant annet vurderes hvor mange arbeidsplasser som er aktuelle i R5 for departementsansatte, om Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) kan samles i R5 osv.
  • Statsbygg skal vurdere om et eller flere av de foreslåtte byggeområder kan utgå som følge av de føringer som nå gis, jf. blant annet at KFUM-tomten ikke inngikk i konsept Øst.
  • Arealnormen for nybygg i regjeringskvartalet settes foreløpig til 23 m² brutto pr. ansatt.
  • Statsbygg skal vurdere omfanget av sikkerhetssonen i de omkringliggende gatene.
  • Statsbygg skal vurdere om Ring 1 kan overbygges mindre omfangsrikt enn anbefalt.

- Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på vår anbefaling. De tilleggsutredninger vi nå blir bedt om å gjøre, er viktig for å få et så robust konsept som mulig. Det er også et riktig tidspunkt for å gjøre disse vurderingene, slik at vi får tatt nødvendige avklaringer med tanke på reguleringsplanen og det kommende byggeprogrammet, sier Statsbyggs prosjektdirektør Knut Jørgensen. 

Saken hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- KMDs pressemelding
- Brev fra KMD til Statsbygg

Kontaktpersoner

Les om prosjektet og Statsbyggs anbefaling
×