Sprenging på S-tomta fra 17. mars

Publisert 17.03.2015

S-blokken er borte, men arbeidet på tomta er ikke over da det skal etableres teknisk infrastruktur for det nye regjeringskvartalet. Nå pågår grunnarbeider, og det skal graves og sprenges.

100.000 m3 bergmasser vil bli sprengt løs og kjørt vekk. Fra tirsdag 17. mars startet sprengningene. Mellom to til fire sprengninger per dag må påberegnes fra mandag til torsdag i tidsrommet 07.00 – 19.00. Sprengning og bortkjøring vil pågå til april 2016.

Les mer i vedlagt nyhetsbrev. 

×