Sprengninger på S-tomta fortsetter

Publisert 18.12.2015

Fra nå av og videre utover vinteren vil det arbeides inntil 24 timer i døgnet på S-tomta i Regjeringskvartalet. Støyende arbeider som sprengning og pigging er begrenset til mellom kl. 07-23 på hverdager og 07-19 på lørdager. 

De pågående grunnarbeidene på tomta der hvor S-blokken stod, omfatter primært sprengning, opplasting og utkjøring av bergmasser.

Inntil fem ganger om dagen

Det kan altså forekomme sprengninger store deler av døgnet og inntil fem ganger om dagen. I den nærmeste tiden vil det normale være fire sprengninger pr dag på hverdager.

De enkelte sprengningene har ulik karakter. Noen vil kjennetegnes av et kort og kraftig smell, samt merkbare rystelser. Andre kan merkes som en mer langvarig rumling og medfører knapt merkbare rystelser. Ofte gjennomføres ulike sprengninger i hurtig serie rett etter hverandre slik at man vil oppleve et kraftig smell med etterfølgende rumling.

Rystelsesmålere

Statsbygg har satt svært strenge krav til nivået på rystelser for å sikre at omgivelsene ikke påføres skade eller utsettes for fare. Det sprenges med små ladninger, lavere enn tillatt grenseverdi iht. Norsk Standard. Det er montert rystelsesmålere på alle sider av anlegget som umiddelbart gir nivået på rystelsen som den enkelte sprengning gir. Det er hittil ikke registrert rystelser på et uakseptabelt nivå.

Statsbygg har registrert at enkelte ikke alltid hører sirenen før sprengning, og kapasiteten på denne er derfor nå utvidet.

Utkjøring av bergmasser foregår hele døgnet. Trafikken går ikke gjennom regjeringskvartalet og følger hovedveiene rett ut av området. Dette medfører liten sjenanse for naboer eller trafikanter. Anleggstrafikken innenfor regjeringskvartalet vil fortsatt være ubetydelig.

Skjerme omgivelsene

Naboer og forbipasserende har sikkert registrert at det i sommer ble satt opp et telt over anleggsområdet. Dette er gjort både for å gi klimabeskyttelse for arbeidene i anlegget, samt for å skjerme omgivelsene for støy og støv.

Grunnarbeidene med sprengninger vil ventelig vare til mai 2016

Kontaktpersoner

×