Statsbudsjettet: ekstra midler til fengsler

Publisert 07.10.2015

Regjeringen vil bygge to nye fengsler og setter i gang ekstraordinært vedlikehold av flere eldre fengsler. Det går fram av forslaget til statsbudsjett.

I alt settes det av 170 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av blant annet fengslene Oslo, Ullersmo, Ila, Trondheim, Åna og Bergen.

- Det er et stort etterslep på vedlikehold i fengslene. Derfor kommer disse ekstra midlene godt med, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

I tillegg legger statsbudsjettet opp til rundt 200 nye fengselsceller. Det settes av nesten 313 millioner kroner neste år til å bygge to modulfengsler. De nye cellene kommer ved Ullersmo fengsel i Oslo og ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.

- Prosjektet er spesielt, fordi vi ved å standardisere løsningene og gjennomføring kutter både byggetid og kostnader sammenlignet med hva som er vanlig. Det er viktig for å øke fengselskapasiteten så raskt som mulig, sier Nikolaisen.

Kontakt

×