Statsbygg signerte storkontrakt

Publisert 18.12.2015

Nytt nasjonalmuseum har inngått kontrakt om tett bygg, verdt 285 millioner.

Kontrakten inkluderer muring av utvendig fasade, alle utvendige dører og vindu, taktekking og metallarbeider, og er inngått med AF Gruppen.

– I løpet av høsten har vi har signert kontrakter på betongarbeidene, skifer samt fasade til alabasthallen, og nå er kontrakten med tett bygg i havn til Det nye Nasjonalmuseet, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg. - Nå er vestbanetomten blitt en byggeplass og alle forbipasserende vil se et råbygg som reiser seg i løpet av 2016.

Arbeidene starter i 2016, og er forventet ferdigstilt i 2017.

På bildet (øverst fra venstre): prosjektleder produksjon Hans Jørgen Aase i Statsbygg, prosjektdirektør nytt nasjonalmuseum Per Willy Nysæter i Statsbygg, Odd Solum i AF gruppen og Tom Erik Strøm i Statsbygg. 

Foran fra venstre:  Øivind Bjørnsen og Nikolai Jansen i AF gruppen og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Kontakt

×