Statsbygg utreder Tullinløkka

Publisert 23.01.2015

Statsbygg har fått i oppgave av regjeringen å utrede Tullinløkka-området i Oslo. Området omfatter både Nasjonalgalleriet og Historisk museum. Bakgrunnen for utredningen er blant annet å se på hvilke muligheter som åpner seg når Nasjonalgalleriets samlinger flytter inn i det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i 2019.

Regjeringen ønsker at utviklingen av hele området ses i sammenheng, og peker på betydningen av at også byrommet tas med i utredningen. Statsbygg skal derfor lage en konseptvalgutredning (KVU) som skal komme fram til den beste løsningen for området. Planen er at det innen 2015 skal utredes mellom fire og seks forslag til utforming av Tullinkvartalet. Forslagene skal vise hvordan man kan ta vare på verdifulle bygg og skape levende byrom i Tullinløkka-området, og vil danne grunnlaget for en endelig beslutning om hvordan området skal utvikles.

I tillegg til Nasjonalgalleriet og Historisk Museum inngår også St. Olavs gate 32 (tidligere Norges Geografiske Opmaaling), som brukes av Høgskolen i Oslo og Akershus, og Frederiks gate 3l, som brukes av Universitetet i Oslo/Historisk Museum.

Les mer på regjeringen.no.

Kontaktpersoner

×