Statsbygg viser alt

Publisert 22.12.2015

For første gang viser Statsbygg alle de 111 innkomne bidragene i plan- og designkonkurransen om nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. Alle bidragene med plansjer og beskrivelse av konsept og valgte løsninger kan ses i vår webutstilling. 

Se web-utstillingen

Som en del av konkurransen, skal hvert konsept beskrives med inntil seks plansjer. Plansjene skal inneholde tilstrekkelig informasjon for at juryen skal kunne evaluere løsningsforslagene.
Plansjene viser:

  • Fugleperspektiv som viser hele anlegget
  • Anlegget slik det vises for forbipasserende langs Langsvikveien/Huk aveny
  • Interiørperspektiv fra vikingtidsutstillingen
  • Landskapsplan i målestokk 1:500
  • Etasjeplaner i målestokk 1:200
  • Snitt i målestokk 1:200

Plansjene inneholder også en kortfattet analyse og beskrivelse for valgte løsninger og konsept for konkurransebidraget.

Statsbygg mottok 116 bidrag til plan- og designkonkurransen, som ble avsluttet 2. desember. En gjennomgang av alle bidragene viser at fem av forslagene ikke tilfredsstiller kravene til innlevert materiale. Antallet forslag har økt fra 107 til 111, fordi komplette forslag, som kun er mottatt på backup-disk, også er med i konkurransen i tråd med konkurranseprogrammets regler.

Kontaktpersoner

×