Stor vikinginteresse

Publisert 03.12.2015

107 bidrag konkurrerer i Statsbyggs åpne plan- og designkonkurranse om nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Konkurransen ble avsluttet 2. desember.

- Det har vært stor interesse både fra inn- og utland, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen. – Vi er veldig fornøyd med at så mange ønsker å være med i konkurransen. Vi har valgt å gjennomføre en åpen plan- og designkonkurranse fordi vi ønsker flest mulig innspill til hvordan det nye museet kan se ut. Samtidig vet vi at den åpne konkurranseformen er ressurskrevende, ikke bare for oss i Statsbygg, men også for alle deltakerne som legger ned atskillige arbeidstimer i utarbeidelsen av et forslag.

- Vi har ventet mange bidrag til denne konkurransen, men det er selvsagt kvaliteten på forslagene juryen skal vurdere, sier Nikolaisen. – Det blir viktig å finne frem til forslag som kan ivareta og sikre vikingsamlingen for kommende generasjoner.

Arealrammen for prosjektet er totalt 13000 m², hvorav 9300 m² er nybygg. Det nye museet vil bli tre ganger så stort som det eksisterende Vikingskipshuset.

Statsbyggs utviklingsdirektør, Bjørne Grimsrud, skal lede den ni personer store juryen som vurderer de innkomne bidragene. Alle konkurranseforslagene er anonymisert og kjennes kun ved en tittel og løpenummer. Dette er viktig for at juryeringen skal være rettferdig. Les om medlemmene i juryen.

Etter planen skal juryen gi sin innstilling i mars 2016. I vurderingen av de107 forslagene, legges det vekt på gjennomførbarhet, arkitektonisk kvalitet, hensynet til kulturminner, overordnet utstillingskonsept og miljøløsninger.
Statsbygg vil, innen kort tid, presentere alle forslagene i en web-utstilling på sine nettsider. Følg med på statsbygg.no!

Kontakt

×