Studentpris: Fra Munch til mangfold

Publisert 01.11.2015

Avgangsstudent Hedda Torgersen fra Avdeling for design ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) ble i mai tildelt Statsbyggs studentpris for fremragende interiørarkitektur. Prisen ble delt ut 7. mai.

Hedda Torgersen fikk prisen for sitt masterprosjekt i fagområdet Møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Prosjektet "Fra Munch til mangfold" handler om hvordan man kan skape en møteplass som gjennom aktiviteter bygger broer på tvers av kulturer og sosial bakgrunn. Hennes konkrete utgangspunkt har vært Munchmuseet på Tøyen i Oslo.

Oppgaven går rett inn i spørsmålet om framtidig bruk av dagens Munch-museum på Tøyen i Oslo. Hedda Torgersen har brukt undersøkelser av Tøyen som bydel, av sosiale og kulturelle forhold og bymiljø i bredere forstand. Med dette som grunnlag har hun definert et troverdig program for ny bruk av museumsbygningen fra 1963 som en møteplass med lav terskel, for barn, ungdom og familier. 

Juryens begrunnelse

Statsbyggs jury sa blant annet dette i sin begrunnelse for tildelingen:

"Hedda Torgersens prosjekt er et fint og gjennomarbeidet eksempel på framtidig bruk av Munchmuseet som en lavterskel-møteplass for barn, ungdom og familier i bydelen. Kandidaten har tatt tilbake opprinnelige arkitektoniske kvaliteter i bygningen, og tilført et kreativt og godt utformet register av nye elementer og installasjoner".

Prisen på 20.000 kroner ble delt ut av fungerende forvaltningssjef i Statsbygg, Region vest, Torbjørn Iversen ved prisutdelingen på Kunsthøgskolen i mai.  

De nominerte

  • Charlotte Lande Andersen: Rom for historie
  • Marianne Brattebø: Driv
  • Marie Hovengen Møller: The dark room
  • Hedda Torgersen: Fra Munch til mangfold

Les mer om tildelingen og juryens begrunnelse på khib.no.

Kontakt

×