Tullinløkka konseptvalg utredes

Publisert 06.10.2015

Statsbygg er i gang med å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Tullinløkka-området i Oslo. Sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS1) skal denne danne grunnlaget for regjeringens beslutning om valg av konsept for Tullinløkka-området.

Det er flere aktører som har meldt sin interesse for konseptvalgutredningen for Tullinløkka enn forventet. Konseptvalgutredningen vil derfor først foreligge i april 2016 i stedet for før nyttår som tidligere planlagt.

Rapporten vil inneholde både fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet når det flytter til Vestbanen i 2019 og bruken av bygningen i St. Olavs gate 32, der Norges geografiske oppmåling/Statens kunstakademi tidligere har holdt til.

Rapporten utføres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kontakt

×