- Sommervikarer må våge å si nei

Publisert 15.07.2016

- Si nei til arbeidsoppgaver du ikke har fått opplæring i. Det er oppfordringen fra Statsbygg til ferievikarer på byggeplasser i sommer for å unngå ulykker. 

Sommer betyr jobb for både studenter og andre som får sjansen når andre er på ferie. Det gjelder også i byggeplasser, som fylles opp av unge vikarer. Risikoen for å dø på jobb er dobbel så høy i bygg og anlegg som i andre næringer og de unge er aller mest utsatt for skader.   

Unngå ulykker

-  Ulykkene kan unngås og det er hele bransjens ansvar. Sørg for sikringstiltak på byggeplassen og gi alle ferievikarer sikkerhetsopplæring, verneutstyr og oppfølging gjennom hele sommeren, sier Harald V. Nikolaisen.

Han er administrerende direktør i Statsbygg,  en av Norges største byggherrer, som har et overordnet ansvar for å verne arbeidstakerne mot farer i byggeprosjekter.

Største byggeplass

Mathias Kolsaker og Espen Malm tilbringer sommeren på Oslos og Statsbyggs største byggeplass. De to ingeniørstudentene har sommerjobb innen byggeledelse for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum.

- Jeg setter utrolig pris på å få være med å bygge Norges største kulturbygg. Men jeg måtte gjennom et grundig sikkerhetsopplæring før jeg i det hele tatt slapp inn på byggeplassen alene, sier Kolsaker.

Også Espen Malm gjennomgikk kurs som skal sikre at det er trygt å jobbe på det nye Nasjonalmuseet.

 - Det er et stort fokus på sikkerhet her. Vi blir stadig minnet på  selv den minste uheldige hendelse skal rapporteres for å komme ulykker i forkjøpet, forteller han.

Si nei

Selskapene som utfører jobben på byggeplassene skal sørge for at de ansatte har det trygt på jobb. Det betyr at arbeidsgiverne som ansatter sommervikarer har et viktig ansvar.  I tillegg mener Statsbygg-sjefen at sommervikarer må våge å si nei:

- Mange ferievikarer er på byggeplass for første gang i sommer.  Si nei til oppgaver du ikke har fått opplæring i og som oppleves som utrygge. For at alle skal komme trygt hjem fra jobb er det viktig at alle tar ansvar for egen sikkerhet, sier Nikolaisen.

Vær ærlig

Over 1000 personer, de fleste arbeidere, har vært på byggeplassen for nytt nasjonalmuseum. Ingen alvorlige hendelser er blitt registrert siden starten for to år siden. Alle blir oppfordret til å være på vakt fordi det foregår mye arbeider i høyden samtidig som det er fem tårnkraner som hele tiden er i virksomhet med tunge løft over byggeområdet. 

Ferievikaren Mathias Kolsaker er enig i at alle må ta ansvar for egen sikkerhet.

 - Det er viktig å være ydmyk og si ifra om det er noe en ikke kan.  Det er bedre å si at dette kan jeg ikke, enn å prøve og dermed sette sikkrheten til kolleger eller deg selv i fare, sier Kolsaker.

×