180 høringsuttalelser

Publisert 09.11.2016

Fristen for komme med høringsuttalelse til den statlige reguleringsplanen for regjeringskvartalet har gått ut, og Statsbygg har mottatt 180 høringsuttalelser. 

- 120 av innspillene er helt eller tilnærmet likelydende. Dette er hovedsakelig privatpersoners uttalelser om Y-blokken og plan- og designkonkurransen, sier prosjektleder Tore Kildal i Statsbygg.

Det har kommet uttalelser fra statlige etater (eks: Statens jernbanetilsyn, KORO), kommunale «høringsparter» (eks: Oslo kommune, Sporveien), interessegrupper (eks AUF, NAL) og privatpersoner.

- Temaet for innspillene varierer, men det dreier seg blant annet om åpenhet og byliv, omfanget av sikkerhetstiltakene, størrelsen på byggeprogrammet, 37-bussen og sikring av kunsten, forteller Kildal.

Innspillene skal nå oppsummeres, vurderes og sendes over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vedtar den endelig reguleringsplanen.

Se liste over høringsuttalelser

Liste over høringsuttalelser
×