2 800 000 kvadratmeter eiendom

Publisert 09.03.2016

Statsbygg forvalter til sammen 2,8 millioner kvadratmeter statlige formålsbygg i inn- og utland, fordelt på 2300 eiendommer. Det viser årsrapporten som nå er lagt fram. 

Noen nøkkeltall

 • I 2015 ble det kjøpt eiendommer for 182 millioner kroner
 • og solgt eiendommer for 482 millioner kroner med en salgsgevinst på 176 millioner kroner.
 • Eiendomsporteføljen ble vedlikeholdt for 688 millioner kroner.
 • Regnskapet viser videre at aktivasiden i balansen er på 39,8 milliarder kroner, og at
 • Statsbygg hadde driftsinntekter på 4,3 milliarder kroner i fjor.
 • Av dette kom 4,1 milliarder kroner fra husleieinntekter.
 • Driftsresultatet ble på 1,8 milliarder kroner.
 • Antall ansatte er 910
 • 66% er menn og 34% er kvinner
 • 446 av disse er tilknyttet hovedkontoret i Oslo og
 • 462 tilknyttet regionkontorene i Bergen, Tromsø, Trondheim, Porsgrunn og Oslo.
 • Sykefraværet i 2015 var på 5,2 prosent og
 • turnover var på 6,4 prosent.

Oppstart og ferdigstilling av bygg

I 2015 pågikk det 117 byggeprosjekter i prosjekterings- og byggefase. Blant disse er store prosjekter som Nasjonalmuseet på Vestbanen, Campus Ås ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Regjeringskvartalet og Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

2015 bød i tillegg på oppstart av 25 nye byggeprosjekter, samt 20 ferdigstilte bygg. Prosjekter som ble ferdigstilt er blant annet Politihuset i Tromsø, Senter for husdyrforsøk ved NMBU og nybygget til Politiet og Statens vegvesen på Stord.

Statsbyggs mest miljøvennlige bygg

Bygget som skal huse Politiet og Statens vegvesen på Stord er et såkalt plusshus, og er Statsbyggs hittil mest energieffektive. Det har et energibehov for levert energi på 34 kWh per kvadratmeter for bygget totalt, noe som er en tredjedel av det som er normalt for gode, nye kontorbygg. Behovet for romoppvarming på huset er bare 4,1 kWh per kvadratmeter i året. For hele bygget tilsvarer det varmen fra to vanlige panelovner.

Hva gjør Statsbygg?

Statsbygg har tre kjernefunksjoner: eiendomsforvaltning, byggherre og rådgivning og utvikling. Statsbyggs eiendomsforvaltning omfatter forvaltning, drift og verdibevarende vedlikehold av bygg og eiendommer som inngår i den statlige husleieordningen.

Som byggherre i statlig sivil sektor, organiserer, planlegger og gjennomfører Statsbygg byggeprosjekter. Statsbygg er rådgiver for statlige virksomheter i spørsmål om lokalbruk, lokalisering, planlegging, bygging, utvikling og forvaltning av miljøriktige og universelt utformede bygg og utearealer. Statsbygg gir råd ved inngåelse av leieavtaler i markedet, og sikrer og koordinerer statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter.

Årsrapport 2015

Mer om eiendommer, byggeprosjekter og andre nøkkeltall, finner du på siden

Statsbygg i 2015

der du også kan laste ned og lese Statsbyggs årsrapport til departementet.

×