59 000 ledige kvadratmetre

Publisert 01.09.2016

Statsbygg starter nå arbeidet med å finne ut hva en stor eiendom på Adamstuen i Oslo skal brukes til.

Veterinærhøyskolen, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og VESO apotek flytter ut om tre år. Dermed blir den 65 dekar store eiendommen som rommer bygninger på i alt 59.000 kvadratemeter ledig.

- Her er både moderne bygninger med høy teknisk standard og eldre bygninger med høy kulturhistorisk verdi, sier prosjektleder Jorleif Jørgenvåg i Statsbygg.

Laboratorier

Eldste bygning er fra 1820 og den nyeste fra 1997, og rommer blant annet laboratorier av internasjonal standard, kontorer og undervisningslokaler.

- Nå undersøker vi først om andre statlige aktører har bruk for eiendommen og hvilke behov Oslo kommune har. Vi ønsker å synliggjøre hvilke kvaliteter bygningene har før vi går videre og ser på muligheter for å utvikle området, sier prosjektlederen.

Neste fase

Departementer og underliggende etater samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus er bedt om å vurdere dette innen 21.oktober. Neste fase vil være å undersøke eiendommenes utviklingspotensial, enten for statlige brukere eller for salg til andre aktører.

Kontaktpersoner

×