Åpent møte om Regjeringskvartalet

Publisert 22.08.2016

Onsdag 24. august kl. 17.00 holder Statsbygg åpent orienteringsmøte om reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal. Møtet finner sted i plenumssalen i R4.

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet la Statsbygg 27.juni ut forslag til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser og konsekvensutredningsrapporter til offentlig ettersyn. Høringsperioden går fram til 31. oktober.

Statsbygg ønsker å informere om planforslaget og inviterer til et åpent orienteringsmøte den 24. august kl. 17.00 i plenumsalen i R4. Inngang fra Eva Kolstads gate mellom Møllergata 17 og 19. På møtet blir planforslaget presentert, og det blir anledning til å stille spørsmål til planen og utredningene.

Tid og sted

Dato: onsdag 24. august
Tid: kl. 17.00
Sted: Plenumssalen i R4.
Inngang fra Eva Kolstads gate mellom Møllergata 17 og 19

Møtet er åpent for alle.

Les om prosjektet og om reguleingsplanen
×