Åpning av ungdomsenhet på Eidsvoll

Publisert 13.04.2016

Tirsdag 12. april kunne byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg overlevere nøkkelen til den nye ungdomsenheten til statssekretær Ove Vanebo fra Justisdepartementet. Ungdomsenheten er underlagt Ullersmo fengsel og er for barn og unge mellom 15 og 18 år som skal settes i varetekt eller sone en fengselsstraff.

Statsbygg har vært byggherre for prosjektet, gjennomført på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Prosjektet består av ombygging av ett bygg, oppgradering av uteområde samt sikkerhetsgjerde og -systemer.

Det er etablert totalt fire celler i bygget samt vaktrom, møterom, kontor og tilhørende støttefunksjoner for de ansatte. Ungdomsenheten er tilrettelagt for høy sikkerhet og kan ta imot gutter og jenter som er plassert i varetekt eller skal sone en fengselsstraff. Det betyr at varigheten av oppholdet for enkelte kan variere fra noen dager til flere måneder.

Eiendommen består av fem bygg som ligger samlet rundt et gårdstun, og ble kjøpt av Statsbygg i 2006. Fram til 2012 ble eiendommen brukt til asylmottak for mindreårige asylsøkere. Statsbygg har også vært byggherre for ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel.

Bildetekst

Fra venstre: Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg, Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jon Sverre Bråthen, regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst, Bernt Nordhaug, fengselsleder ved Ullersmo fengsel og Astrid Henriksen, fengselsinspektør/daglig leder i Ungdomsenhet øst.

×