Arbeidsplassene i det nye regjeringskvartalet

Publisert 01.12.2016

I denne animasjonsfilmen ser du hvordan Statsbygg har tenkt å løse arbeidsplasskonseptet i det nye regjeringskvartalet. 

I anbefalingen til rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal ligger aktivitetsbaserte arbeidsplasser til grunn, og i denne filmen kan du se hvordan arbeidsplassene er tenkt tilrettelagt og organisert.

- Konseptet vårt er fleksibelt, det innebærer at det er enkelt å tilpasse arealene til de som skal bruke dem. Departementene skal kunne påvirke utforming av egne lokaler. De kan for eksempel velge kontorareal med mye areal dedikert til samhandling eller løsninger som har mange skjermede arbeidsrom, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Det er et mål med det nye regjeringskvartalet å skape gode arbeidsplasser, legge til rette for mer effektive departementer og å styrke samarbeidet mellom departementene.

- Vi er opptatt av at arbeidsplasskonseptet skal være fleksibelt både i forhold til endring av arbeidsformer, oppgavefordeling og organisasjonsendring i og mellom departementene. Det etableres arbeidsområder som er delt mellom departementene. Ved å dele areal kan man etablere mer enn bare vanlige arbeidsstasjoner. De delte arealene skal være attraktive og lett tilgjengelig for alle. Det vil blant annet være tilrettelagt for individuelt arbeid og uformelle arbeidssoner, forteller Jørgensen.

- Både arbeidets art og personlige preferanser påvirker hva slags rom man foretrekker å arbeide i. Kontorarealet skal gi tilstrekkelig variasjon, slik at brukeren kan velge. Og valgfrihet styrker trivsel og effektivitet, sier prosjektdirektøren.

Se filmen:

×