Åtte søkere til nytt regjeringskvartal

Publisert 15.09.2016

Åtte prosjekteringsgrupper har søkt om prekvalifisering for den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Fristen for å søke gikk ut i dag.

- Det skal bli spennende å lese nøyere gjennom søknadene. Vi er helt sikre på at vi vil være i stand til å plukke ut kompetente, tverrfaglige grupper som skal være med videre i konkurransen, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

- Å planlegge det nye regjeringskvartalet er en stor og komplisert oppgave. Det er derfor naturlig at mange har gått sammen om en søknad, og at flere mindre arkitekt- og ingeniørfirma syntes oppgaven var i største laget. Åtte søknader er innenfor det vi forventet av interesse.

- Som man ser av søkerlisten er det flere firmaer bak hver enkelt søknad. Så her er det mange og spennende allianser som ønsker å jobbe med utviklingen av Regjeringskvartalet. Totalt er 19 arkitektkontorer med i konkurransen, påpeker Jørgensen.

De tverrfaglige gruppene består av arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse.

Disse åtte har søkt om å bli prekvalifisert.

- Vi skal nå evaluere søknadene og velge ut de gruppene med best kompetanse, erfaring og kapasitet, sier Jørgensen

Fire til sju grupper skal velges ut, og de inviteres til å være med i plan- og designkonkurransen som starter i desember 2016. Gruppene har fram til mars 2017 på å utarbeide sine løsningsforslag og blir honorert med NOK 2 000 000 for dette arbeid. En jury vil vurdere forslagene og kåre to-tre vinnere. Statsbygg vil deretter forhandle med vinnerne, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett, tildeles prosjekteringskontrakt. Denne gruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt.

- Gjennom plan- og designkonkurransen forventer Statsbygg å få belyst oppgaven i en stor bredde og dermed fremskaffe et best mulig grunnlag for prosjekteringen av dette og store og viktige byggeprosjektet midt i Oslo sentrum, sier Jørgensen.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartemetnet å planlegge det framtidige regjeringskvartalet. Først skritt på veien er å utarbeide en reguleringsplan og få fram et rom-og funksjonprogram. Disse forventes å være på plass og godkjent ved utgangen av 2016. Så skal det gjennomføres en begrenset plan og- designkonkurranse som legger grunnlaget for det kommende skisse- og forprosjektet. Byggestart forventes å være i 2020.

Kontaktpersoner

×