Blir et av Norges største klimabygg

Publisert 19.02.2016

Det nye veterinærbygget på Campus Ås er godkjent som passivhus og blir dermed et av Norges største klimabygg. 

- Statsbygg jobber for å kutte utslipp av klimagasser fra nye bygg. Vi er veldig fornøyd med hva vi får til på Ås, sier prosjektets miljørådgiver Marit Smidsrød.

Best i klimaklassen

Enova har godkjent gigantbygget på 60.000 kvadratmeter som passivhus. Veterinærbygget blir dobbelt så stort som Operaen i Oslo, og blir en av Norges største klimabygg av denne typen. Passivhus er en type bygg som bruker betydelig mindre energi til oppvarming enn andre bygg.

Veterinærbygget vil ha strenge krav til smittevern og aktiviteter hele døgnet, noe som fører til et stort behov for strøm. Det legges imidlertid vekt på å redusere dette energiforbruket mest mulig.

Strengere krav

Det var helt andre energikrav da prosjektet startet i 2008. Statsbygg har derfor satt inn store ressurser på å finne gode løsninger som møter dagens klimaambisjoner.

- Det har vært en utfordring at bygget på grunn av begrensning i reguleringsbestemmelsene har et så stort fotavtrykk. Med de grunnforholdene vi har, har det vært krevende å redusere energitapet i overgangen mellom sokkel og bygg, sier Smidsrød.

Smittevern

Bedre isolering og mindre vinduer er blant klimavennelige tiltak som er valgt. En av de vanligste måtene å redusere energiforbruk på er å gjenvinne varme. I dette prosjektet med så store krav til smittevern er denne muligheten begrenset.

- Det har ikke vært mulig å benytte roterende gjenvinnere i områder med smittefare. Allikevel har vi i prosjektet bestrebet høyest mulig virkningsgrad for batterigjenvinnere i disse områdene, sier assisterende prosjektleder, Candice Yu.

Flytter sammen

Veterinærbygget på Campus Ås skal, når det er ferdigstilt i 2019 huse Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap ved NMBU og Veterinærinstituttet som begge skal flytte fra lokalene på Adamstuen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 6,65 milliarder og skal ferdigstilles i 2019.

Kkontakt

×