Byggestart for NTNU i Gjøvik

Publisert 01.07.2016

Første spadetak for et nybygg ved NTNU Gjøvik tas i sommer.

NTNU Gjøvik har i dag for liten plass til et økende antall studenter. Derfor setter Statsbygg nå i gang byggingen av et nytt undervisning-, laboratorie-, verksted-, og kontorbygg ved universitetet.

- Søknad om å få sette i gang er sendt til Gjøvik kommune og byggearbeidet starter i sommer, opplyser prosjektleder Reidar Søbstad i Statsbygg.

Bygg for framtiden

Det som blir kalt N-bygget, som skal ligge på NTNU Gjøviks tomt i Teknologiveien 22, blir på 4980 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 202 millioner kroner.

- Vi bygger for framtiden med en svært høy energiytelse og bygget skal oppnå nesten-nullenergi, og vil bruke ca. 25 prosent mindre energi enn ett passivhus, sier Søbstad. Det er lagt fokus på godt inneklima, høy brukertilfredshet og lavt klimautslipp i samlet livssyklus. Som energitiltak skal blant annet solcellepanel og fjernvarme benyttes.

Universell utforming

N-bygget skal kobles med gangbroer til to eksisterende bygg, og skal være et forbilde når det gjelder universell utforming. Prosjektet binder sammen ute og innemiljøet som gir muligheter for spennende pedagogiske sammenhenger og oppbygging av kunnskap. De arkitektoniske løsningene bygger opp om NTNU Gjøviks mange betydningsfulle og fremtidsretterede utdanningsområder.

Ferdig om ett år

Bygget skal ferdigstilles i løpet av høsten 2017. Oppføringen utføres av Betonmast Innlandet AS, som Statsbygg har inngått en totaltentreprisekontrakt med etter en anbudskonkurranse. Løsningsforslaget deres ble satt sammen i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Kontakt

×