64 vil tegne utvidelsen av HL-senteret

Publisert 27.09.2016

Senter for Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge et tilbygg til Villa Grande på Bygdøy i Oslo, på inntil 640 m2 BTA. 

I forbindelse med dette oppdraget har Statsbygg invitert arkitekter til å søke om deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse. Da søknadsfristen for deltakelse gikk ut 23. september kl 12, var det kommet inn 64 søknader.

Mange spennende navn på listen

Se listen over de 64 arkitektfirmaene.

Konkurransens språk er norsk, men bidrag kan også leveres på svensk og dansk. Listen over søkere domineres derfor av norske arkitektfirmaer. Mange nyetablerte arkitektfirmaer og yngre arkitekter har vist stor interesse for konkurransen. Statsbygg ønsker at ett til to av de inntil sju utvalgte arkitektfirmaene skal være nyetablerte. Med nyetablert firma i denne sammenhengen menes et firma som ikke er eldre enn ca. fem år.

Statsbygg skal nå, i samarbeid med Holocaustsenteret, gå gjennom alle søknadene og velge ut inntil sju firma som skal tegne forslag til løsninger for det nye tilbygget til Villa Grande. Tilbygget skal gi Holocaustsenteret fleksible, undervisningstilrettelagte utstillingslokaler for minoritetsutstillinger og andre temporære utstillinger, publikumsarealer og verksted.

Oppstart for de utvalgte teamene er forventet å være i siste halvdel av oktober og innlevering av løsningsforslagene i begynnelsen av desember.

×