Felles standard for sikkerhetsopplæring

Publisert 16.03.2016

Den viktigste årsaken til dødsulykker og alvorlige skader på arbeidsplasser i Norge er manglende opplæring. Det kan bli innført en minstestandard for sikkerhetsopplæring på bygge- og anleggsplasser. 

- Vi må gjøre mer for å redusere risikoen. Alle skal komme trygt hjem fra jobb! Det sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg og leder i styringsgruppa for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Årsak til ulykker

- Et viktig tiltak blir å sørge for at alle som jobber på bygge- og anleggsplasser har god nok kompetanse i helse, miljø og sikkerhet, sier Nikolaisen.

I dag stilles det i varierende grad krav til sikkerhetsopplæring i BAE-næringen. Den viktigste årsaken til dødsulykker og alvorlige skader på arbeidsplasser er manglende opplæring. En utredning gjort av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring viser at det er mulig å stille krav til obligatorisk sikkerhetsopplæring.

Felles standard

Det er satt i gang en omfattende kartlegging hos byggherrer, arkitekter, prosjekterende og utførende for å få en oversikt over hva som allerede finnes av gode undervisningsopplegg. Neste skritt blir å undersøke muligheten for å etablere en felles minste standard som kan brukes av både utenlandske og norske arbeidstakere samt i utdanningen, både ved de ulike fagutdanningene og ved de akademiske institusjonene.

Denne kartleggingen er en oppfølging av arbeidet til et eget utvalg nedsatt av Charteret. Utvalget påpekte at BAE-næringen mangler en felles sikkerhetsopplæring.

- Alle som er involvert i bygging av veier, jernbane og bygg må bidra til at vi får en god standard på sikkerhetsopplæringen, og at den blir fulgt opp i praksis, sier Nikolaisen.

×