Fem konkurrerer om NTNU-bygging

Publisert 27.09.2016

Statsbygg har godkjent fem grupper som ønsker å prosjektere og bygge nytt bygg for helse- og sosialfag og studentsamskipnaden Sit.

- Dette blir Statsbyggs største byggeprosjekt i Trondheim og blir første mulighet til å sette ut i livet konkrete effekter av fusjonen mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, sier prosjektleder Tore Berg i Statsbygg.

Stort bygg

Det kombinerte undervisningsbygget for NTNU og idrettsbygget for Sit blir på over 18.000 kvadratmeter. Totalentreprenører, arkitekter og rådgivere - i alt fem ulike grupperinger - skal levere løsningsforslag. Se liste nederst i saken.

Nå er konkurransegrunnlaget sendt til de fem som konkurrerer om oppdraget.

Samler fagmiljøer

Nybygget skal gi plass til utdanninger innen helse- og sosialfag og blir tett integrert med universitetssykehuset St. Olavs hospital. Et idrettsbygg på nær 6000 kvadratmeter skal fremme helseforebygging og vil bidra til å styrke studentenes idretts- og velferdstilbud i Trondheim kraftig. Målet er å skape et attraktivt, åpent og levende campus som er tilgjengelig store deler av døgnet.

500 sykler

- Vi skal tilrettelegge for miljøvennlig transport der bruk av sykkel fremmes med parkering for 500 sykler under tak, sier prosjektlederen i Statsbygg.

De fem gruppene har fått frist til like før jul med å levere forslag. På nyåret stilles forslagene ut i det nye Teknologibygget på Kalvskinnet.

Totalentreprenør Arkitekt Rådgivende ing.
VVS
Rådgiv.ing.
akustikk
Rådgiv.ing.
miljø
HENT Henning Larsen Architects Sweco Brekke og Strand Rambøll
Skanska Lusparken arkitekter Skanska Sweco Skanska
Veidekke HUS og PKA arkitekter Sweco Brekke og Strand Sweco
Bache LINK arkitekter Multiconsult Multiconsult Multiconsult
Betonmast Narud/Stokke/Wiig og Lerche Sweco Brekke og Strand Context

×